Medezeggenschap

Er zijn verschillende groepen studenten die zich (samen met docenten) bezighouden met het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Dit zijn: