Documenten

De statuten van Studievereniging Sticky zijn in 2006 opgesteld. De gewijzigde statuten uit 2016 zijn online in te zien voor ieder die interesse heeft. De onderstaande link verwijst je naar het document. Persoonlijke gegevens zijn gecensureerd.

Statuten Studievereniging Sticky

Het privacystatement van Studievereniging Sticky is ook online te lezen. De onderstaande link verwijst je naar de laatste versie van het privacystatement, d.d. 31 mei 2019.

Study Association Sticky's privacy statement is also available online. The link below refers to the latest version of the privacy statement. It is a translated version of the Dutch privacy statement, published on 31 May 2019.

Privacystatement (Nederlands)

Privacy Statement (English)

Daarnaast zijn het Huishoudelijk Reglement en het Lange Termijn Beleid voor de periode 2015 tot 2020 ook online te lezen voor leden van de vereniging. De laatste versie van het HR, d.d. 26 oktober 2016, en de uiteindelijke versie van het LTB, d.d. 17 september 2015, zijn te lezen via onderstaande link.

Huishoudelijk Reglement en Lange Termijn Beleid