OER

Het OER (Onderwijs- en Examenregelement) beschrijft alle regels die studenten en docenten moeten volgen voor het onderwijs.

Vanuit de Universiteitsraad is hier een samenvatting van gemaakt om de belangrijkste punten uit te lichten, zodat het makkelijker is om als student te weten wat je rechten en plichten zijn rondom tentamens en inleveropdrachten.

Dit document is hier te zien: OER samenvatting.

Verder is het vollediege OER hier te vinden: Volledige OER.

English:

The EER (Education and Examenation Regulations) describes all the rules that students and professors have to follow concerning education.

The University Counsil has made a summary highlighting the most important points in the EER, making it easier for students to know what your rights and duties are concerning mostly exams.

However this document is only available in Dutch so far, we are trying to get this document in English.

For now the complete EER can be found here: Full EER.