Leden van Verdienste

Tjitske Visser (2011)

Tjitske was mede-oprichter en eerste voorzitter van Sticky. De exacte tekst van haar oorkonde is verloren gegaan.

Paul Brinkkemper (2011)

Op de oorkonde van Paul staat: Wegens de buitengewone inspanning die hij geleverd heeft bij de oprichting van de vereniging en bij de eerste twee jaren van haar bestaan, en zijn inspanningen als eerste secretaris van de vereniging.

Rob van Weeghel (2011)

Rob was mede-oprichter en eerste penningmeester van Sticky. De exacte tekst van zijn oorkonde is verloren gegaan.

Martijn Casteel (2020)

Op de oorkonde van Martijn staat: Voor het ontwikkelen en onderhouden van de unieke online-omgeving Koala, waarmee hij een onmisbare bijdrage aan de vereniging heeft geleverd.