Documenten

De statuten van Studievereniging Sticky zijn in 2006 opgesteld. De gewijzigde statuten uit 2016 zijn online in te zien voor ieder die interesse heeft. De onderstaande link verwijst je naar het document. Persoonlijke gegevens zijn gecensureerd.

Statuten Studievereniging Sticky

Het privacystatement van Studievereniging Sticky is ook online te lezen. De onderstaande link verwijst je naar de laatste versie van het privacystatement, d.d. 31 mei 2019.

Privacystatement (Nederlands)

Daarnaast zijn het Huishoudelijk Reglement en het Lange Termijn Beleid voor de periode 2020 tot 2025 ook online te lezen voor leden van de vereniging. De laatste versie van het HR, d.d. 17 juni 2021, en de uiteindelijke versie van het LTB, d.d. 18 february 2020, zijn te lezen via onderstaande link.

Huishoudelijk Reglement en Lange Termijn Beleid