OER

Het OER (Onderwijs- en Examenregelement) beschrijft alle regels die studenten en docenten moeten volgen voor het onderwijs.

Vanuit de Universiteitsraad is hier een samenvatting van gemaakt om de belangrijkste punten uit te lichten, zodat het makkelijker is om als student te weten wat je rechten en plichten zijn rondom tentamens en inleveropdrachten.

Dit document is hier te zien: OER samenvatting.

Verder is het vollediege OER hier te vinden: Volledige OER.