Commissies
Adviesraad logo
Adviesraad
Deze groep mensen vormen het orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies verstrekt aan het bestuur. De raad bestaat uit 6 of 7 oud-bestuursleden en oudere-jaars stickyleden.