Bestuur 7

2012 - 2013

O.d.z "Goed Geregeld"

Bestuursleden:

Remco Snijders - Voorzitter

Daan Rijpkema - Secretaris

Robert van Langerak - Penningmeester

Yvette Lubbers - Commissaris Intern

Stijn Hoogervorst - Commissaris Extern

Crystal Reijnen - Commissaris Onderwijs