Bestuur 17

2022-2023

O.d.z "Waarom niet?"

Bestuursleden:

Willem Haans - Voorzitter

Marian Biekart - Secretaris

Marijn Helwerda - Penningmeester

Lucas Disseldorp - Commissaris Intern

Joris de Boer - Commissaris Extern

Lisa van Dijk - Commissaris Onderwijs