Bestuur 15

2020 - 2021

O.d.z "Altijd Samen"

Bestuursleden:

Merijn Stiekema - Voorzitter

Julian Verouden - Secretaris

Siem van den Tweel - Penningmeester

Ruben Baggen - Commissaris Intern

Jorden Bakker - Commissaris Extern

Joris de Jong - Commissaris Onderwijs