Bestuur 11

2016 - 2017

O.d.z "Vol Overtuiging"

Bestuursleden:

Raoul Schipper - Voorzitter

Thomas Hes - Secretaris

Yorick van Zweeden - Penningmeester

Robin Sikkens - Commissaris Intern

Simon Karman - Commissaris Extern

Rogier Simons - Onderwijs