Made by Community

Dit is een showcase van de projecten, die over de jaren van het bestaan van de vereniging gemaakt zijn door onze eigen leden.

Binnen de vereniging bestaan er twee commissies die continue toevoegen aan het bijhouden, updaten, verbeteren en maken van projecten die actief gebruikt kunnen worden door ofwel de leden of het bestuur. De afbeelding hieronder toont een roadmap van de projecten die de commissies hebben uitgevoerd of nog gaan uitvoeren. De roadmap loopt terug tot bestuur 8 in de jaren 2013-2014 en kijkt nog vooruit tot bestuur 19 in de jaren 2024-2025. Roadmap IT

Alle projecten van de CommIT en ITCrowd staan op onze github pagina, waarop ook issues en request geplaatst kunnen worden. https://github.com/svsticky/

Sticky's grootste nog lopende project is "Constipated Koala". > Constipated Koala, vaker afgekort naar Koala, is de naam van het ledenadministratie system dat gebruikt wordt door Sticky. Koala is in de loop der jaren gegroeid en omvat nu meer zaken dan slechts leden administratie. Koala omvat naast ledenadministratie o.a. activiteitenbeheer, een betalingsportal, groepsbeheer, de Mongoose en een authentificatielaag. Ondanks dat deze sommige van deze onderdelen losse projecten waren, zijn ze in de loop van tijd opgenomen in de code van Koala. Hiermee is Koala is alomvattend software project dat vele activiteiten van de vereniging ondersteund.

Naast projecten voor de vereniging, werken leden ook aan eigen projecten voor zichzelf of als deel van hun studie. Hieronder staan projecten die uitblinken en een extra showcase verdienen.