SURF

Information Security at SURF

SURF is een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen waarin de leden hun krachten bundelen. Binnen SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, umc’s en onderzoeksinstellingen samen om de best mogelijke digitale diensten in te kopen of te ontwikkelen en om kennisdeling te stimuleren door steeds te blijven innoveren. De leden zijn eigenaar van SURF.

Over het team information security

Het team richt zich op de organisatie van informatiebeveiliging op de ict-infrastructuren waarop diensten worden geboden op het gebied van grote en versnellende computing, datamanagement, cloud, authenticatie en autorisatiediensten. Het doel van het team is om ervoor te zorgen dat de gebruikers van de nationale ict-infrastructuur op een veilige manier toegang blijven houden tot en gebruik maken van de diensten van SURF.

SURF helpt instellingen in de sector onderwijs en onderzoek bij de beveiliging van informatie. We ontwikkelen gemeenschappelijk beleid en tools. We ondersteunen onderwijsinstellingen bij het vinden van een balans tussen beveiliging, privacy waarborging, toegankelijkheid en gebruiksgemak. Voor meer informatie over waar ons team zich mee bezighoudt, kijk dan op Informatiebeveiliging | SURF.nl.

Contactgegevens

Voor meer informatie over informatiebeveiliging bij SURF of over onze werkstudent vacature mail naar Sedat Capkin security@surf.nl

Voor meer informatie over onze vacatures en het proces mail naar Anna Muijs recruitment@surf.nl