Disputen
Hypnos logo

Contact

website

Hypnos
Hypnos is een gezelligheidsdispuut en onderdeel van studievereniging Sticky. Het dispuut poogt de belangrijkste levensbehoefte te begrijpen en te verheerlijken: slapen. Hypnos streeft ernaar om saamhorigheid en wederhoor te bieden aan de vele leden van Sticky die een passie hebben voor slapen, slapeloosheid, maar ook alles er tussenin. Slapen brengt enorm veel voordelen met zich mee, maar kan er tegelijkertijd voor zorgen dat je een gezellige avond mist. Hoe ga je hiermee om? Hypnos zal trachten zijn leden tot bezinning te laten komen door de dualiteit tussen het slapen en slapeloosheid bloot te leggen en te ervaren. Maar het voornaamste doel van Hypnos is om de excentrieke ervaringen van dromen om te zetten naar realiteit en hierbij activiteiten te organiseren buiten je comfortzone.