• Categorie archieven
  • Onderwijs
  • 12 berichten

Funk je Func

Kan je geen genoeg krijgen van Haskell en wil je hier nog een middagje aan besteden? Kom dan naar Func je Func om hulp te krijgen met het laatste practicum of om alvast wat te oefenen voor je tentamen. Dit is allemaal op 29 oktober in BBG 0.65 & 0.75 van 13:00 tot 17:00.

Onderwijs

Complaints and Observations

Mocht je opmerkingen of klachten hebben over je vak of denk je dat het allemaal op een andere manier veel beter kan. Laat ons het weten!

Vul hier het CAO-formulier in, waarna wij zullen kijken wat we voor je kunnen doen.

 

Alles over het leenstelsel

Na maandenlange onderhandelingen tussen VVD, PvdA, D66 en GroenLinks is het zeker dat studenten per 1 september 2015 te maken krijgen met een leenstelsel. Wil je alles weten over hoe het nu allemaal gaat, kijk dan hier voor alle plannen van de overheid rondom het veranderen van de studiefinanciering verzameld.

 

Zoek je nog een Minor?

Een mooie aanvulling op je opleiding is mogelijk de minor Digital Humanities. Deze minor Digital Humanities is interdisciplinair en breed opgezet, en leert je hoe digitale technieken ons onderzoek, onze cultuur, onze communicatie en ons onderwijs beïnvloeden. De minor gaat over nieuwe objecten die geesteswetenschappers met de opkomst van de nieuwe media bestuderen (zoals digitale televisie, serious gaming, het digitale boek, sms-taal, vertaalprogramma’s en andere vormen van mens-machine interactie). En over veranderingen die het onderzoeksproces naar taal en cultuur ondergaat als het gevolg van digitalisering: met name de veranderende rol van digitale tools die geesteswetenschappers moeten leren begrijpen en hanteren, of soms zelfs bouwen (bijvoorbeeld binnen de onlangs opgerichte Utrecht Data School). Er kunnen met die tools patronen in (historische) teksten aan het licht gebracht worden, anoniem publicerende auteurs ontmaskerd worden en reusachtige databases doorgeploegd worden om te zien aan welke wetten taalvariatie zich houdt.

De minor wordt afgesloten met een stage bij een bedrijf of onderzoeksinstelling. Voor musea, uitgeverijen, mediabedrijven en communicatieafdelingen zijn de belangrijkste valorisatietoepassingen van Digital Humanities (apps, visualisaties, games, Crowd Sourcing faciliteiten …) van groot belang, en stagiaires vanuit deze minor kunnen die toepassingen zelf ontwerpen, maken en evalueren op basis van wat ze in cursus 1, 2 en 3 in de minor leerden.

Op de minorpagina van de universiteit vind je meer gegevens. Heb je speciale interesse in toepassingen van digitale technieken in onderzoek naar taal, cultuur en geschiedenis, dan is deze minor iets voor jou! Met vragen kun je mailen naar: Els Stronks (e.stronks@uu.nl)